KitabYurdu » RADİOFİZİKA


Şeçilmişlər RADİOFİZİKA

RADİOFİZİKA PDF
ADI:
RADİOFİZİKA
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
JANR:
---
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
4 MB
Kitabda xətti və qeyri-xətti sistemlərin araşdırılması üsulları, elm və texnikanın müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunan radiotexniki sxemlər, siqnalların generasiyası, gücləndirilməsi, modullaşdırılması və detektə edilməsi kimi mühüm radiotexniki məsələlər ətraflı şərh edilir, elektrovakuum, yarımkeçirici cihazlar və inteqral mikrosxemlər əsasında yaradılmış radioelektron qurğuların iş prinsiplərindən, impuls və rəqəm texnikasının əsas elementlərindən bəhs olunur.
Dərs vəsaiti, əsasən, ali məktəblərin fizika, fiziki elektronika, yarımkeçiricilər fizikası istiqamətlərində bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsait, həmçinin, uyğun ixtisaslar üzrə magistrant, aspirant, elmi işçi, mühəndis və müəllimlər üçün də faydalı ola bilər.