» » » Elçin Eyvazalı - Sistem nəzəriyyəsi


Şeçilmişlər Elçin Eyvazalı - Sistem nəzəriyyəsi

Elçin Eyvazalı - Sistem nəzəriyyəsi PDF
ADI:
Sistem nəzəriyyəsi
REYTİNQ:
  • +19
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2015
ÖLÇÜSÜ:
1.09 Mb
Dünyəvi sistem həqiqəti görmənizə maneə olan bir pərdə kimi işliyir. İnsan doğuşdan bir şəffaf qovuğun içində yerləşdirilmişdir. Başlanğıcı olan hər bir şeyin sonu vardır. Məntiq, zaman və məkan nisbi anlayışdır. İlk öncə Din və Elm sistemi mövcud olmuş, arxasınca sosializm və kapitalizm sistemi ilə dünya sistemi əvəz olunmuşdur. Müasir dövrdə yaranan maşın sistemi (texnologiya) isə insan və iblis arasında balans saxlıyır. Fərqli sistem mərhələlərindən keçən bəşəriyyət həqiqəti dərk etmiş və Hz. Məhəmməd (s.ə.v) Rəsülullahın "Qızıl Əsr" sistemi ilə müjdələnmişdir. Bu dünyada imtahan üçün bütün gözəlliklərlə bərabər, onların əksi olan mənfi cəhətlər də vardır. Hər dövrdə peyğəmbərlərin və iman gətirənlərin qarşısında əksgüclər, yəni inkar edənlər çıxmış və bunlar Allah inancına və gözəl əxlaqa qarşı mübarizə aparmışdır. Hz. Musa dövründə fironun, Hz. İbrahim dövründə Nəmrudun, Hz. Məhəmməd dövründə Əbu Ləhəbin və məkkəli müşriklərin mövcud olması bu qanunun təzahürüdür. Peyğəmbərimizin hədislərində xəbər verildiyi kimi, Hz. İsanın və Hz. Mehdinin zühurunun gözlənildiyi axırzamanda ortaya çıxacaq mənfi güc isə "Dəccal" olacaq. Hz. İsa peyğəmbərin Dəccalı öldürdüyü bu mübarək dövrdə din və elm birləşəcək və dünya sistemi yenilənəcəkdir. Bu dövr Rəbbimizin izni ilə "Qızıl əsr" adlanacaq. Sistem nəzəriyyəsi Elçin Eyvazov 3 Qızıl Əsr, Allahın qiyamət öncəsi insanlara olan lütfüdür. Allah, Hz. Adəm dövründən axırzamana qədər olan dövrlərdə, İnsana müsəllət olmuş İblisi məğlub etdirərək, insanlara İblis'siz və imtahansız həyatı göstərəcəkdir.